ALLE UDDANNELSER

Alle uddannelser du har adgang til...
Opgrader dit medlemskabBook et mentormøde

Alle uddannelser om forandringsledelse…

…viden og værktøjer – hvordan man gennemfører forandringer

Få hjælp gennem hele forandringsprocessen: Valg af de rigtige løsninger, gennemførsel af de nødvendige analyser, og gøre de rigtige ting – i den rigtige rækkefølge.

Du kan her se, hvilke uddannelser, de forskellige medlemskaber tilbyder.

Nyt indhold tilføres løbende.


ARTIKEL-medlemskab – GRATIS

ARTIKELBANK indeholder mere end 450+ forandringsartikler, forandringscase, video, bøger og praktiske forandringsværktøjer som belyser nogle af nøgleelementerne som en succesfuld forandring består af.

Du kan se, hvad et gratis ARTIKEL-medlemskab indeholder:


ARTIKELBANK

ARTIKELBANK

ARTIKELBANK indeholder mere end 450+ forandringsartikler, forandringscase, video, bøger og praktiske forandringsværktøjer som belyser nogle af nøgleelementerne som en succesfuld forandring består af.

KATEGORI

KATEGORIER

Artklerne er organiserer i 120+ kategorier om forandringsledelse, specialartikler, case, Webinar og gratis analyseværktøjer.

forandringsmetode

FORANDRINGSMETODE

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® uddanner den enkelte medarbejder og organisationen – til at kunne gennemføre succesfulde forandringer.

Ledelse af Forandring® tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.

læringsstile

LÆRINGSMETODE

De nyeste læringsmetoder og teorier fra forskning i ledelses- og organisationsudvikling.


fokusområder

FOKUSOMRÅDER

De 6 fokusområder – hvordan benyttes fokusområderne og værktøjerne i praksis…

forandringsmodellen nøgleområder

CASE - NØGLEOMRÅDER

Case forandringer – konkrete case hvordan nøglerområderne og værktøjerne er brugt i praksis…

VIDEO-YOUTUBE

VIDEO

Video om forandring…

seminar

WEBINAR

Webinar – Om forandring & Ledelse af Forandring®


FOKUS-PAKKER

Inklusiv i alle medlemskaber.

FOKUS-PAKKEN belyser nøgleelementerne, som en succesfuld forandring består af. FOKUS-PAKKEN indeholder artikler, teori, case, video, bøger om nøglelementerne.

FOKUS-PAKKE
MOTIVATION

MOTIVATION

[06:36:15] Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser.
Motivation handler om mennesker, og om at påvirke menneskers valg af adfærd.

VÆRKTØJ
Ledelsens forberedelse

LEDELSENS FORBEREDELSE AF FORANDRING

[00:02:45] Ledelsesanalyse - Forberedelse af forandring - er en første checkliste af din virksomheds forandringsparathed - hvor godt er din organisation forberedt på forandring. Checklisten kan bruges af alle i organisationen.


KOMPETENCE-medlemskab

KOMPETENCE-medlemskab er et uddannelsesforløb som opbygger forandringskompetencen – din personlige eller organisationens.

Du kan se, hvad et KOMPETENCE-medlemskab indeholder:

START - LÆREPROCESSEN
DIN-GRUNDLAeGGENDE-LAeREPROCES

DIN GRUNDLÆGGENDE LÆREPROCES

[00:19:00] Introducering af de grundlæggende elementer i din lærerproces, og hvordan opnår du det optimale udbytte af din uddannelse.

INFO OM DIG & DIN VIRKSOMHED
INTRODUKTION FORANDRING

OPTIMER DIN LÆRING

[00:36:01] Når uddannelsen skal være effektiv!
Få størst muligt udbytte af de ressourcer – tid og penge – som din organisation bruger på læring og uddannelse.
Integrer nye og eksisterende kompetencer, og opnå en forbedret konkurrenceevne.

HVAD ER FORANDRING - FORANDRINGSKOMPETENCE
HVAD-ER-FORANDRING

INTRODUKTION FORANDRING

[00:39:42] Afklaring af, hvad er forandringsledelse, og hvad er forandringskompetence.

DE 10 VIGTIGSTE FORANDRINGSELEMENTER
Forandringens-elementer

DE VIGTIGSTE FORANDRINGSELEMENTER

(00:14:14) Vi gennemgår de 10 vigtigste forandringselementer, som en forandringsproces indeholder.

TEORI
TEORIMODELLER

LEDELSE AF FORANDRING – TEORIMODELLER

[00:30:33] Ledelse af Forandring® har udviklet mere end 250 praktiske værktøjer, til planlægning og implementering af forandringer. Hvor bruges teorimodellerne?

SYSTEMATISK FORANDRINGSLEDELSE
Forandringskompetencen

KOMPETENCEUDVIKLING I ORGANISATIONEN

[01:37:58] De virksomheder som gennemfører succesfulde forandringer, er virksomheder, som benytter en systematisk tilgang til forandringsledelse.

Når man skal tale samme sprog.
Forandringsmetode

FORANDRINGSMETODE

Hele organisationen - alle medarbejderne og ledelsen, skal forstå forandringsprocessen, og når forandringen gennemføres, skal man tale samme sprog. En forandringsmetode, gør dig og din virksomhed, i stand til at tale samme sprog, og planlægge og gennemføre din virksomheds forandringer, uanset forandringens omfang og kompleksitet.

Når man skal tale samme sprog.
TEORIMODELLER

Ledelse af Forandring® – hvor bruges teorimodellerne

Hele organisationen - alle medarbejderne og ledelsen, skal forstå forandringsprocessen, og når forandringen gennemføres, skal man tale samme sprog. En forandringsmetode, gør dig og din virksomhed, i stand til at tale samme sprog, og planlægge og gennemføre din virksomheds forandringer, uanset forandringens omfang og kompleksitet.


VÆRKTØJ-medlemskab

Et VÆRKTØJ-medlemskab giver adgang til analyseværktøjer, og guide hvordan værktøjerne bruges. Værktøjerne kan bruges sammen med de fleste andre forandringsmetoder.

Du kan se, hvad et VÆRKTØJ-medlemskab indeholder:

VÆRKTØJ
VÆRKTØJSKASSE 1 - NØGLEROLLER & ANSVAR

NØGLEROLLER & ANSVAR

[01:56:08] Mange forandringer mislykkes, fordi de aktive aktører har misforstået deres nøgleroller, eller ikke tager deres rolle alvorligt.
• Introduktion til roller & ansvar - video
• Nøgleroller test
• Mentormøde
• 13 specialartikler om roller & ansvar

VÆRKTØJ
Konkurrentanalyse

KONKURRENTANALYSE

[00:00:00] ​Når du arbejder med strategiudvikling og eksekvering, skal du kende din virksomheds konkurrencesituationen og -position for at vælge den optimale strategi.
Når du skal lave en konkurrentanalyse kræver det, at du analyserer konkurrenceforholdene i branchen, herunder virksomhedens styrke i forhold til konkurrenterne, afhængigheden af leverandører, kunder m.v.

VÆRKTØJ
MASTER KURSUS

VÆRKTØJSKASSEN – LEDELSE AF FORANDRING

[00:00:00] Værktøjskassen - Ledelse af Forandring

VÆRKTØJ
Analyse forandringsparathed

ANALYSER FORANDRINGSPARATHED

[04:00:30] Analyse forandringsparathed analyserer din virksomheds forandringsparatheden - indenfor 13 fokusområder.
Analysen sætter dig i stand til på egen hånd, at analysere, og afdækker din organisations evne til at gennemføre forandringen succesfuld.


UDDANNELSE-medlemskab

UDDANNELSE-medlemskab er et uddannelsesforløb, som overfører viden om forandring til dig og din organisation. Du lærer trin-for-trin at forstå forandringsforløbet.

UDDANNELSE-medlemskab tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring. Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Du kan se, hvad et UDDANNELSE-medlemskab indeholder:

forandringsstrategi

Projektgennemgang

Projektgennemgang er designet til projektteamet, og det konkrete projekt. Vi arbejder med det konkrete forandringsprojekt: Hvor befinder det sig – hvor er aktiviteterne tilstrækkelige, og hvor det er nødvendigt at korrigere, således at projektet kan gennemføres med succes. Projektteamet vil kunne udarbejde en komplet handleplan, som step by step vil kunne mobilisere hele organisationen i et effektivt forandringsprojekt.

Forandrings Workshop

PLAN WORKSHOP

Gennemfør strategien – Succes med forandring hver gang. Praktisk Workshop – for implementering af forandringsstrategien. Deltagerne vil på denne Plan Workshop få værdifuld praktisk viden om håndtering af den enkelte virksomheds strategi, konkret viden om modeller, værktøjer og teknikker som bruges på fremtidige eller nuværende forandringer.

PÅ VEJ
Som Forandringstopleder

Som Forandringstopleder

Som forandringstopleder – Executive Mentor og Ledelses Workshop.
Som topleder har vi sammensat et udviklingsforløb som sikre at du som forandringstopleder, sammen med din organisation, kan gennemføre forandring med succes. Udviklingsforløbet består af 2 moduler : Executive Mentor og Ledelses Workshop med viden om Ledelse af Forandring, praktisk viden og forståelse om effektiv gennemførsel af forandring på individuel-, gruppe-, og organisationsniveau.

PÅ VEJ
Som Forandringsteam

Som Forandringsteam

Forandringsteam – mere viden og forståelse af forandringsprocessen.
Du ønsker – som medlem af et forandringsteam – mere viden og forståelse af forandringsprocessen og hvordan forandring kan gennemføres. Vi har sammensat et kursus og udviklingsforløb som består af 2 moduler som sikre virksomhedens forandringsteam en praktisk viden og forståelse om Ledelse af Forandring, dens modeller, værktøjer og forandringsprocessen på individuel-, gruppe-, og organisationsniveau.

PÅ VEJ

Som Forandringsleder

Som erfaren leder ønsker du at supplere dine forandringskompetencer.
Som erfaren leder ønsker du at supplere dine forandringskompetencer – når du har tid!
Vi har sammensat et kursus og udviklingsforløb som består af 4 moduler som sikre, at du som leder af forandring, får nye kompetencer og opnår praktisk viden og forståelse – om hvordan du som leder af forandring bedre kan gennemføre forandringer succesfuldt og effektivt i din organisation – og viden om Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

PÅ VEJ
I Forandringslære

I Forandringslære

Du har ingen praktisk erfaring med gennemførsel af forandring.
Du har ingen praktisk erfaring med gennemførsel af forandringer, men ønsker mere viden og læring om forandringsprocessen og hvordan forandringer gennemføres.
Vi har sammensat et kursus, lærings- og udviklingsforløb som består af 3 moduler som sikre, at du får nye forandringskompetencer og lærer og opnår praktisk viden og forståelse om Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

WORKSHOP
Connection-Online-Case

CONNECTION ONLINE – CASE

[00:00:00] Workshoppen kobler forandringsmodellen op på en konkret konsulent case, hvor du som forandringskonsulent - i praksis - kan se og arbejder med, hvordan metoden bruges.

WORKSHOP
Ændringsstrategi

Modul 12 – Ændringsstrategi

Modul 12: Ændringsstrategi
I dette modul arbejder du med 3 fokusområder:
- Identifikation af forandring – Hvad kræver forandring og hvordan balanceres forandringerne.
- Identifikation af nøgleroller – Hvordan ser de ideelle nøgleroller funktion ud, og hvordan tilpasses nøglerollerne i din organisation
- Identifikation af risiko & økonomi – Hvilke elementer kan påvirke gennemførslen af forandringen og hvor stor er risikoen

« » page 1 / 2